FLUID MANAGEMENT

 

İşletmelerde kullanılan ve saha ölçümü yapılabilen tüm akışkanlar için, ölçüm sonuçlarının girilebildiği gelişmiş bir online veri takip sistemidir.

Özellikle su ile karışabilen ürünlerde ( Soğutma sıvısı, Taşlama sıvısı, Yağ alma kimyasalları, v.b.) teknik olarak gerçekleştirilen saha testleri, kontroller ve ilavelerin girilebildiği, aksiyonların tanımlanabildiği, aksiyon kayıtlarının tutulduğu ve sistematik takibin sağlandığı bu uygulama ile verimliliği artırmaya yönelik tedbirlerin alınabilmesine olanak sağlanır.

Fluid Management, geriye dönük raporlar da dahil olmak üzere tüm teknik verilerin takip edilebildiği (online internet üzerinden sağlanabilen) bir akışkan yönetim sistemidir.

Yapılan tüm raporlamalar; madeni yağ kullanımının hassasiyetini ve önemini bilen iş ortaklarımıza, bu hizmete özgün olarak geliştirilen “Fluid Management” sistemi üzerinden aktarılır.

FM kullanan müşterilerimiz, kendilerine tanımlanan kullanıcı adı ve şifreleri ile web tabanlı olarak sunulan portala girdiklerinde karşılarına çıkan ara yüz sayesinde sisteme tanımlanan tüm tezgah parkurunun son durumu hakkında istediği istatiksel çalışmayı birkaç dakika içerisinde tezgah bazında elde edebilir, rapor alabilir.

Sistem sayesinde; verimlilik maksimum seviyede tutulur, takip edilebilirlik mümkün olmaktadır. Özellikle su ile karışabilen ürün kullanımında, FM sistemi sayesinde sağlanan takip edilebilirlik ile günümüz rekabet ortamında işletmelere aşağıda yer alan avantajlar sağlanarak fark yaratılmaktadır.

 

• Olası problemler önceden tespit edilir ve önlenir.

• Periyodik bakımlar planlanır.

• Arıza ve bakım duruş süreleri en aza indirilir.

• Oluşabilecek problemler için anında aksiyon alınır ve hızlı çözüm üretilir.

• Aksiyonların kaydı tutulur.

• Sarfiyatlar azaltılır.

• Atık maliyetleri minimize edilir.

• Toplam maliyetlerde iyileştirmeler sağlanır.

 

FM saha ve laboratuvar ölçümlerine dayalı, birbirini tamamlayan kontrol mekanizması ile akışkanlara hatasız bir takip olanağı sağlanır. FM sistemi özellikle su ile karışan sıvıların yönetimi konusunda verimlilik anahtarı olarak önünüzde durmaktadır. İş ortaklarımız olarak sizleri bu anahtarı kullanmaya davet ediyoruz.

 

Fluid Management Hakkında Daha Fazla Bilgi İçin Tıklayınız »